Bemutatkozás

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézménye
 5000 Szolnok Kaán Károly. út 20.

2016. november 15-től az intézmény egy része az új székhelyünkre, a Vízpart körút 3. szám alá költözött:
 • intézmény igazgató, titkárság,
 • szociális ügyintéző - bentlakásos kérelem ügyintézés
 • intézményvezető főnővér,
 • műszaki vezető
Telefon: +36 56 423 002
               +36 56 513 120

A Munka- és személyügyi ügyintézés valamint a Gazdasági Hivatal továbbra is a Kaán Károly 20 szám alatt található : +36 56 410 000
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2007. október 1-én létrehozta a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményét.

A létrehozott új intézmény az 1981 óta működő Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye helyett 2007. okt-1-től jogutódként látja el a működési engedély szerinti feladatait.


A létrehozott intézmény komplexen biztosítja 4 településen az idősek számára az alapszolgáltatásokat, valamint teljes kistérségi szinten a szakosított ellátást. Ezek közül az ápolást-gondozást biztosító bentlakásos intézményei Szolnokon, 3 telephelyen működnek.

Az Intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott alapellátások, és szakosított ellátás közül az alábbiakat biztosítja:

Alapellátások:
 • Szociális étkeztetés,
 • Házi segítségnyújtás,
 • Nappali ellátás (idősek klubjai),
 • Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás,
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Szakosított ellátási formák:

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények:                  
 •     demens                                                                             
 •     általános szükségletűek ellátása


HÍREINK

image-34496-karácsony_2016.jpg?1480672799818
CSALÁDI KARÁCSONY 2016

PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL ÚJULT MEG A KAÁN KÁROLY ÚTI IDŐSEK OTTHONA SZOLNOKON

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása „Fejlesztés a szolnoki Kaán Károly úti idősotthonban” című projektjének megvalósításához összesen 179.608.917.- Forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásán. A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg, a támogatás intenzitása 100%.

 A projekt célja a jogszabályi feltételeknek való megfelelés biztosítása, a hatékonyabb szakmai egységet és a várakozói szám csökkentését segítő férőhely fejlesztés megvalósítása, és nem utolsó sorban az épület korszerű, energiatakarékos üzemeltet

 

ésének megteremtése volt.

A fejlesztés eredményeként 10 új férőhellyel bővült az intézmény. Az új férőhelyek építése mellett a meglévő épület korszerűsítése az ellátotti kör számára magasabb komfortfokozatú lakóegységek megteremtését tette lehetővé. A kivitelezés 2015. október közepére rendben lezárult, jelenleg a használatba vételi engedélyezési-, illetve a működési engedélyezési eljárást folyik. Az intézmény lakóinak ellátását új nővérhívó rendszer is segíti, amely szintén a projekt keretében került kiépítésre.

A dolgozók részére konflikuskezelő tréning megvalósítására kerül sor szervezetfejlesztés keretében, az intézmény lakói pedig számítógépes alapképzésen vehetnek részt a napokban.

Bővebb információ:

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Bajzáthné Katona Henriett projektmenedzser
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Telefon: +36 (20) 917 0292


Gratulálunk Kollégánknak!

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Pro Caritate díjat alapított azok részére, akik ezen szakterület helyi eredményei, értékei gyarapításában kiemelkedő tevékenységet nyújtanak. 2016 október10-én ezt az elismerést Ondok Ferencné, intézményünk részlegvezető ápolója vehette át.

Nyári napközis tábor a Szolnoki Idősek Otthonában

Régi tervünk vált valóra, amikor is augusztusban két héten keresztül a dolgozóink gyermekeinek vidámsága tehette színesebbé a Kaán K. úti idős lakóink hétköznapjait. A kezdeményezésünk  célja, a szociális érzékenység fejlesztése mellett, a gyermekek és az idősek részére hasznos időtöltést biztosítani. A programjaink között szerepelt kreatív kézműves foglalkozás, közös játék, a Szolnok Városi Állatotthon meghívása, valamint a Bagolyvár Vadaspark meglátogatása is. A gyermekek felügyeletébe az Intézményünk nyugdíjas kollégáit, valamint az 50 órás közösségi szolgálatot teljesítő diákot is sikerült bevonnunk.  Programunk eredményességének leghitelesebb mutatója a sok-sok közös nevetés, a kedves élmények és az idősek és a gyermekek között kialakult szeretetteli kapcsolat.
2016. 08. 18.
Szüreti mulatság

2016.09. 21-én hagyományosan megtartottuk szüreti mulatságunkat. Vendég citera zenekar adta a talp alá valót. Lakóink is aktívan részt vettek énekszóval, tapssal, harmonika szóval.