Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézménye
 5000 Szolnok, Vízpart körút 3.

2016. november 15-től az intézmény egy része az új székhelyünkre,
                             a Vízpart körút 3. szám alá költözött:
 • intézmény igazgató, titkárság;
 • szociális ügyintéző - bentlakásos kérelem ügyintézés;
 • intézményvezető főnővér;
 • műszaki vezető.
Telefon: +36 56 423 002
               +36 56 513 120

A személy-és munkaügyi ügyintézés valamint a gazdasági hivatal továbbra is a Kaán Károly 20. szám alatt található :
                                            Telefon:+36 56 410 0001%  AZ IDŐSEKNEK!
Alapítványunk célja, hogy a szolnoki Otthonokban élő idős emberek élete szebbé, könnyebbé váljon, a szép időskor, mint cél, a gyakorlatban megvalósuljon.
Fordítson 1 percet az 1%-ra! Önnek csak jószándékába kerül, de másoknak nagyon sokat segíthet!
Segítsen és ajánlja fel adójának 1%-át a „Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány” javára!

Címünk:           5000 Szolnok, Kaán Károly út 20.
Telefon:           56/410 000; 56/513 120
E-mail:             esziszol@t-online.hu
Honlap:           www.szktteszi.hu
Számlaszám:   OTP 11745004-20081256

Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány
Adószám: 18834727-1-16
Köszönjük!
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2007. október 1-én létrehozta a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményét.

A létrehozott új intézmény az 1981 óta működő Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye helyett 2007. okt-1-től jogutódként látja el a működési engedély szerinti feladatait.


A létrehozott intézmény komplexen biztosítja 4 településen az idősek számára az alapszolgáltatásokat, valamint teljes kistérségi szinten a szakosított ellátást. Ezek közül az ápolást-gondozást biztosító bentlakásos intézményei Szolnokon, 3 telephelyen működnek.

Az Intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott alapellátások, és szakosított ellátás közül az alábbiakat biztosítja:

Alapellátások:
 • Szociális étkeztetés,
 • Házi segítségnyújtás,
 • Nappali ellátás (idősek klubjai),
 • Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás,
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Szakosított ellátási formák:

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények:                  
 •     demens                                                                             
 •     általános szükségletűek ellátása


HÍREINKMÚLTIDÉZŐ VONATOZÁS
 Interaktív  történelem órán jártak lakóink! Kertész Róbert régész, történész egy múltidéző vonatozás keretében mutatta be az érdeklődőknek az 500 évvel ezelőtti Szolnokot, majd felkeresték azokat a helyeket, ahol mára már eltűnt épületek álltak.
2017.01.26.

CSALÁDI KARÁCSONY
Az intézményünk  az idén is, szívet melengető műsorokkal és karácsonyi hangulatot idéző ünnepséggel rendezte meg a hagyományos "Családi karácsony" című rendezvényét. Közel 300 idős és hozzátartozójuk vehetett részt a karácsonyi alkalmakon, ahol a város polgármestere Szalay Ferenc is köszöntötte a lakóinkat és családtagjaikat.

További képek a Galériában!


Gratulálunk Kollégánknak!
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Pro Caritate díjat alapított azok részére, akik ezen szakterület helyi eredményei, értékei gyarapításában kiemelkedő tevékenységet nyújtanak. 2016 október10-én ezt az elismerést Ondok Ferencné, intézményünk részlegvezető ápolója vehette át.


Nyári napközis tábor a Szolnoki Idősek Otthonában
Régi tervünk vált valóra, amikor is augusztusban két héten keresztül a dolgozóink gyermekeinek vidámsága tehette színesebbé a Kaán K. úti idős lakóink hétköznapjait. A kezdeményezésünk  célja, a szociális érzékenység fejlesztése mellett, a gyermekek és az idősek részére hasznos időtöltést biztosítani. A programjaink között szerepelt kreatív kézműves foglalkozás, közös játék, a Szolnok Városi Állatotthon meghívása, valamint a Bagolyvár Vadaspark meglátogatása is. A gyermekek felügyeletébe az Intézményünk nyugdíjas kollégáit, valamint az 50 órás közösségi szolgálatot teljesítő diákot is sikerült bevonnunk.  Programunk eredményességének leghitelesebb mutatója a sok-sok közös nevetés, a kedves élmények és az idősek és a gyermekek között kialakult szeretetteli kapcsolat.
2016. 08. 18.